Lampy Poznañ

Lampy w³oskie i hiszpañskie

Firma MAGNAXIS jest dystrybutorem lamp ponad stu producentów, g³ównie z W³och i Hiszpanii. Lampy w³oskie s± projektowane przez najlepszych ¶wiatowych stylistów. Dodaj±c do tego siêgaj±ce wieków do¶wiadczenie w produkcji wyszukanego szk³a, obróbki drewna i metalu uzyskujemy niepowtarzalne lampy ciesz±ce siê uznaniem najbardziej wymagaj±cych klientów z ca³ego ¶wiata. Lampy hiszpañskie czerpi± z tego samego ¼ród³a, jednak przy zachowaniu oryginalno¶ci charakterystycznej dla kultury iberyjskiej. Proponowane lampy spe³niaj± najwy¿sze standardy jako¶ci. Osoby zainteresowane zakupem prosimy o kontakt mailowy zapytanie@magnaxis.pl lub telefoniczny/faksowy:
tel.: 602 183 414
Siedziba firmy mie¶ci siê w Gutowie Ma³ym przy ul. Ostrowskiej 13 7276377498

MAGNAXIS Lampy Poznañ Lampy Ilux

Alt Lucialternative Artemide de Majo Egoluce Falb Spotline Foscarini i-LED Itre Ivela Linea Light Muranodue 3614018417 Possoni (346) 900-3924 Schmitz 414-349-9535 2696462813 Vistosi


© COPYRIGHT 2007-2014 WSZELKIE PRAWA ZASTRZE¯ONE Lampy Poznañ lampy ogrodowe lampy lampy w³oskie teleutosporiferous 8435258034 Italux 2134562858 meble, lampy jako element umeblowania, lampy nowoczesne i stylizowane

kontakt: biuro@magnaxis.pl